Trennjaeger LTS 760

Halvautomatisk kapmaskin Trennjaeger LTS 760 HA för balk och plattor med automatisk gering.
Kapklinga max ø 760 mm.

Kapkapacitet:
90° ø 235 mm eller 270x235 mm eller 640x145 mm
Gering +/- 45° ø 235 mm eller 450x145 mm
Gering +/- 30° ø 200 mm eller 320x145 mm